Eliminacje szkolne


 

TEMATY PRAC PISEMNYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH 50. OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

 
Starożytność

Oceń wpływ wojny na rozwój cywilizacji i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do trzech wybranych konfliktów świata starożytnego.

 
Średniowiecze

Scharakteryzuj i oceń polityczne i społeczno-gospodarcze następstwa rozbicia dzielnicowego Polski.

 
Nowożytność

Porównaj ewolucję ustroju Francji i Anglii w XVII wieku.

 
Historia XIX wieku

Oceń znaczenie powstania styczniowego dla kształtowania się nowoczesnego narodu polskiego.

 
Historia XX wieku

Oceń znaczenie powstania wielkopolskiego (1918-1919) i powstań śląskich dla walki o niepodległość i kształt granic.

 
Historia parlamentaryzmu w Polsce

Scharakteryzuj początki parlamentaryzmu polskiego.

 

Historia regionu

Scharakteryzuj trzy najważniejsze wydarzenia w dziejach Twojego regionu i uzasadnij swój wybór.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Olimpiady Historycznej

Oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej uczestnika Olimpiady Historycznej

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych

Protokół eliminacji I etapu Olimpiady Historycznej

 

KARTY OCENY PRAC PISEMNYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH 50. OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

Karta oceny pracy historia starożytna

Karta oceny pracy historia średniowieczna

Karta oceny pracy historia nowożytna

Karta oceny pracy historia XIX wiek

Karta oceny pracy historia XX wiek

Karta oceny pracy historia parlamentaryzmu

Karta oceny pracy historia regionu