Eliminacje szkolne


 

TEMATY PRAC PISEMNYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH 50. OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

 
Starożytność

Oceń wpływ wojny na rozwój cywilizacji i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do trzech wybranych konfliktów świata starożytnego.

 
Średniowiecze

Scharakteryzuj i oceń polityczne i społeczno-gospodarcze następstwa rozbicia dzielnicowego Polski.

 
Nowożytność

Porównaj ewolucję ustroju Francji i Anglii w XVII wieku.

 
Historia XIX wieku

Oceń znaczenie powstania styczniowego dla kształtowania się nowoczesnego narodu polskiego.

 
Historia XX wieku

Oceń znaczenie powstania wielkopolskiego (1918-1919) i powstań śląskich dla walki o niepodległość i kształt granic.

 
Historia parlamentaryzmu w Polsce

Scharakteryzuj początki parlamentaryzmu polskiego.

 

Historia regionu

Scharakteryzuj trzy najważniejsze wydarzenia w dziejach Twojego regionu i uzasadnij swój wybór.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Olimpiady Historycznej

Oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej uczestnika Olimpiady Historycznej

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych

Protokół eliminacji I etapu Olimpiady Historycznej