Harmonogram


Harmonogram XLIII Olimpiady Historycznej 2016/2017

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

ETAP I – ELIMINACJE SZKOLNE

Do 12 IX 2016

- zapoznanie uczniów z programem, regulaminem i terminarzem Olimpiady Historycznej

- opublikowanie na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl tematów prac badawczych eliminacji pisemnych I etapu Olimpiady

Do 17 X 2016

- przyjmowanie przez nauczycieli i dyrektorów szkół zgłoszeń uczniów do Olimpiady Historycznej

- powołanie przez dyrektorów szkół Szkolnych lub Międzyszkolnych Komisji Olimpiady Historycznej

3 XI 2016

- przyjmowanie przez Komisje Szkolne i Międzyszkolne Olimpiady zakodowanych pisemnych prac badawczych oraz podpisanych formularzy zgody na przetwarzanie danych osobowych

- rejestracja on-line uczestników i szkół biorących udział w Olimpiadzie (rejestracji dokonuje Przewodniczący Szkolnej lub Międzyszkolnej Komisji Olimpiady za pośrednictwem strony www.olimpiadahistoryczna.pl)

3-10 XI 2016

- ocena pisemnych prac badawczych przez ekspertów Komisji Szkolnych i Międzyszkolnych

- ogłoszenie wyników eliminacji pisemnych I etapu

21-23 XI 2016

- eliminacje ustne I etapu

- ogłoszenie wyników eliminacji ustnych i kwalifikacji do II etapu

Do 30 XI 2016

- przesłanie do Komitetów Okręgowych protokołów z eliminacji I etapu oraz podpisanych przez uczestników (lub ich opiekunów) formularzy zgód na przetwarzanie danych osobowych

Do 9 XII 2016

- podanie przez Komitety Okręgowe informacji o miejscu i terminie zawodów II etapu

- Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego zbiorcze sprawozdania z I etapu Olimpiady w danym okręgu

ETAP II – ELIMINACJE OKRĘGOWE

14 I 2017

- eliminacje pisemne II etapu

15-31 I 2017

- eliminacje ustne (maks. 2 dni wybrane przez Komitet Okręgowy)

- ogłoszenie rezultatów eliminacji ustnych i pisemnych II etapu

Do 31 I 2017

- Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego sprawozdania z eliminacji okręgowych wraz z pracami pisemnymi i ankietami uczniów zakwalifikowanych do finału (3 pierwsze lokaty) oraz uczniów dodatkowo typowanych do finału

Do 22 II 2017

- ogłoszenie przez Komitet Główny wyników kwalifikacji uczniów dodatkowo typowanych do finału

- zawiadomienie uczniów zakwalifikowanych do finału o miejscu i terminie eliminacji III stopnia

ETAP III – ELIMINACJE CENTRALNE

7 IV 2017

Zakwaterowanie uczestników w miejscu organizacji zawodów III etapu

8 IV 2017

Eliminacje pisemne

9 IV 2017

Eliminacje ustne

10 IV 2017

Uroczystość zakończenia eliminacji centralnych