Harmonogram


 1. Do dnia 14 września 2015 r.: zapoznanie uczniów z założeniami Olimpiady Historycznej (szczegółowych informacji udzielają sekretarze Komitetów Okręgowych OH: adresy i numery telefonów dostępne na stronie internetowej www.liceum.olimpiadahistoryczna.pl) oraz podanie tematów pracy badawczej na eliminacje pisemne I etapu Olimpiady.
 2. Do dnia 4 października 2015 r.: zawiadomienie właściwego Komitetu Okręgowego przez komisje szkolne (międzyszkolne) o przystąpieniu do Olimpiady.
 3. Do dnia 9 października 2015 r.: etap szkolny (zawody I stopnia) – eliminacje ustne. W ramach eliminacji pisemnych uczniowie przygotowują pracę badawczą (zgodnie z regulaminem Olimpiady – wyłącznie w postaci wydruku komputerowego – Times New Roman, 12, interlinia 1.5, marginesy 2.5).
 4. Do 4 listopada 2015 r.: komisje szkolne przesyłają do właściwego Komitetu Okręgowego Olimpiady zakodowane prace badawcze uczniów oraz protokoły z eliminacji ustnych wypełnione według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Olimpiady w zakładce FORMULARZE.
 5. Do dnia 4 grudnia 2015 r.: Komitety Okręgowe informują szkoły o uczniach zakwalifikowanych do eliminacji II stopnia (zawody okręgowe) oraz o miejscu i terminie zawodów.
 6. Etap okręgowy (zawody II stopnia):
  • 9 stycznia 2016 r.: eliminacje pisemne,
  • 14–15 stycznia 2016 r.: eliminacje ustne.
 7. Do dnia 25 stycznia 2016 r.: przesłanie protokołów z eliminacji okręgowych oraz zestawienia statystycznego (liczba uczestników eliminacji szkolnych i okręgowych) do Komitetu Głównego wraz z pracami pisemnymi i ankietami uczniów zakwalifikowanych do finału (3 pierwsze osoby) oraz uczniów dodatkowo typowanych do finału. Wzór ankiety osobowej kandydata do finału do pobrania ze strony internetowej Olimpiady w zakładce FORMULARZE.
 8. Do dnia 15 lutego 2016 r.: zawiadomienie uczniów zakwalifikowanych do finału o miejscu i terminie eliminacji III stopnia.
 9. Etap centralny (zawody III stopnia): 1–4 kwietnia 2016 r.