Eliminacje okręgowe


Eliminacje okręgowe XXXVII Olimpiady Historycznej - tematy prac pisemnych

  1. Najstarsze budowle w Polsce w świetle badań archeologicznych
  2. Ateny i Sparta w V w. p.n.e. – podobieństwa i różnice (polityka i społeczeństwo)
  3. Kolonizacja miejska i wiejska na ziemiach polskich w XIII-XIV w.
  4. Polska XVII w. – triumfy i porażki.
  5. Rola Francji w Europie w XIX w.
  6. Blaski i cienie II Rzeczypospolitej.
  7. Polskie konstytucje w XX w. Próba charakterystyki i oceny.