Eliminacje szkolne


Eliminacje szkolne XXXVIII Olimpiady Historycznej - tematy prac badawczych

Temat 1. Specjalność: Archeologia Pierwsza monarchia piastowska (X-XI w.) w świetle badań archeologicznych.

Temat 2. Specjalność: Starożytność Rozwój terytorialny cesarstwa rzymskiego w I i II w. n.e. (podboje i organizacja).

Temat 3. Specjalność: Średniowiecze Ekspansja Normanów w VIII-XI w. i jej wpływ na dzieje średniowiecznej Europy.

Temat 4. Specjalność: Epoka nowożytna Idee oświeceniowe a kształt cywilizacji europejskiej w XVIII w.

Temat 5. Specjalność: Historia XIX w. Drogi narodów europejskich do niepodległości od 1815 do 1918 r.

Temat 6. Specjalność: Historia XX w. Sukces czy porażka? Inicjatywy na rzecz pokoju i bezpieczeństwa na świecie po 1918 r.

Temat 7. Specjalność: Historia parlamentaryzmu w Polsce Sejm Księstwa Warszawskiego (1807-1812) i Królestwa Polskiego (1815-1831) - skład, kompetencje,                                      tryb funkcjonowania.

Temat 8. Specjalność: Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r. Między pamięcią a kłamstwem katyńskim. Pamięć  i niepamięć o ludobójstwie  katyńskim w Polsce, Rosji i na Zachodzie.

Temat 9. Specjalność: Historia regionu Długie XIX stulecie - wiek wielkich przemian w Twoim regionie.