Eliminacje okręgowe


 

 

TEMATY PRAC PISEMNYCH ELIMINACJI OKRĘGOWYCH XLIV OLIMPIADY HISTORYCZNEJ 2017/2018:

  1. Starożytność: Walka o hegemonię w świecie greckim w IV w. p.n.e.
  2. Średniowiecze: Ruch husycki i jego znaczenie w dziejach średniowiecznej Europy.
  3. Nowożytność: Polska a Prusy w XVI-XVIII w. Ocena wzajemnych relacji.
  4. XIX w.: Napoleońskie imperium i jego znaczenie dla politycznych i społecznych przemian w Europie.
  5. XX w.: Polityczne, społeczne i gospodarcze skutki zmian granic Polski po II wojnie światowej.
  6. Parlamentaryzm: Parlamentaryzm na ziemiach polskich w okresie zaborów. Próba charakterystyki i oceny.