Eliminacje okręgowe


Termin eliminacji ustnych

Terminy ogłoszenia wyników etapu pisemnego

Tematy prac pisemnych

Karty oceny prac pisemnych

 

Termin eliminacji ustnych II etapu w poszczególnych okręgach:

 1. W Białymstoku – 22 (piątek) i 23 (sobota) stycznia 2021, w godz. 9.00-16.30, przy wykorzystaniu komunikatora Skype.
 2. W Gdańsku – 18-22 stycznia 2021 r. poprzez aplikację MS Teams.
 3. W Katowicach – 22 stycznia 2021 r. (piątek) od godz. 9.00 poprzez aplikację MS Teams.
 4. W Kielcach – 22 stycznia 2021 r. (piątek) w godz. 30-15.00 poprzez aplikację MS Teams.
 5. W Krakowie – 22 stycznia 2021 r. (piątek), poprzez aplikację MS Teams.
 6. W Lublinie – 15 (piątek) i 16 (sobota) stycznia 2021 r. w godzinach 8.00-16.00 poprzez aplikację MS Teams.
 7. W Łodzi – 22 (piątek) i 23 stycznia (sobota) 2021 r. od godziny 9.00 poprzez aplikację MS Teams.
 8. W Olsztynie – 23 stycznia (sobota) 2021 r. od godziny 9.00 przy wykorzystaniu komunikatora Skype.
 9. W Opolu – 23 stycznia 2021 r. (sobota) od godz. 9.00 na platformie Google Meet.
 10. W Poznaniu – 20 (środa) i 21 (czwartek) stycznia 2021 r. godz. 8.30-18.30 poprzez aplikację MS Teams.
 11. W Rzeszowie – 23 stycznia 2021 r. (sobota) od godz. 10.00 poprzez aplikację MS Teams.
 12. W Szczecinie – 15, 16 i 18 stycznia 2021 r. poprzez aplikację MS Teams.
 13. W Toruniu – 21 stycznia 2021 r. (czwartek) na platformie ‎BigBlueButton.
 14. I Komitet Okręgowy w Warszawie – 23 stycznia 2021 r. (sobota) na platformie ZOOM.
 15. II Komitet Okręgowy w Warszawie – 23 stycznia 2021 r. (sobota) od godz. 9.00 na platformie Google Meet.
 16. We Wrocławiu – 16 stycznia 2021 r. (sobota) od godz. 9.00 poprzez aplikację MS Teams.
 17. W Zielonej Górze – 23 stycznia 2021 r. (sobota), przy wykorzystaniu komunikatora Skype. 

Ogłoszenie wyników eliminacji pisemnych etapu okręgowego XLVII Olimpiady Historycznej

 1. W Białymstoku – wyniki zostaną wysłane do przewodniczących szkolnych komisji pocztą e-mailową 14 stycznia (czwartek) ok. godz. 15.
 2. W Gdańsku – wyniki zostaną wysłane do przewodniczących szkolnych komisji pocztą e-mailową.
 3. W Katowicach – wyniki zostaną wysłane do nauczycieli pocztą e-mailową.
 4. W Kielcach – wyniki zostaną ogłoszone 13 stycznia (środa) wieczorem na stronie https://ihis.ujk.edu.pl/category/szkoly/olimpiada_srednie/.
 5. W Krakowie – wyniki zostaną ogłoszone 19 stycznia (wtorek) na stronie krakow.pl.
 6. W Lublinie – wyniki zostały ogłoszone na stronie https://www.umcs.pl/pl/xlvii-olimpiada-historyczna,20162.htm.
 7. W Łodzi – wyniki eliminacji pisemnych zostaną wysłane na adresy mailowe przewodniczących komisji szkolnych 18 stycznia (poniedziałek).
 8. W Olsztynie – wyniki zostaną ogłoszone 15 stycznia (piątek) na stronie http://www.uwm.edu.pl/historia/index.php/olimpiadyhistoryczne/olimpiadahistorycznadlaszkolponadpodstawowych.
 9. W Opolu – wyniki zostaną wysłane do szkół pocztą e-mailową najpóźniej 19 stycznia (wtorek).
 10. W Poznaniu – Uczestnicy Olimpiady Historycznej Okręg w Poznaniu o wynikach części pisemnej II etapu zostaną poinformowani telefonicznie przez Sekretarza Komitetu Okręgowego. Uczniów prosimy o telefon do Pani prof. UAM dr hab. Bernadetty Manyś (tel. 785540294) 15 stycznia (piątek) w godzinach od 17.00-20.30.
 11. W Rzeszowie – wyniki zostaną ogłoszone 15 stycznia (piątek) na stronie https://cutt.ly/1jvwofy.
 12. W Szczecinie – wyniki zostaną ogłoszone 13 stycznia (środa) po godz. 18-ej na stronie https://his.usz.edu.pl.
 13. W Toruniu – wyniki zostaną ogłoszone 19 stycznia (wtorek) na stronie https://www.historia.umk.pl/dzialalnosc/olimpiada-historyczna/.
 14. I Komitet Okręgowy w Warszawie – wyniki zostaną ogłoszone 17 stycznia (niedziela) na stronie http://tmh.org.pl/page/olimpiada-historyczna.
 15. II Komitet Okręgowy w Warszawie – wyniki zostaną ogłoszone 18 stycznia (poniedziałek) na stronie http://www.olimpiada.ihuw.pl.
 16. We Wrocławiu – Uczestnicy Olimpiady Historycznej Okręg we Wrocławiu o wynikach części pisemnej II etapu zostaną poinformowani telefonicznie przez Sekretarza Komitetu Okręgowego. Uczniów prosimy o telefon do Pana dr hab. Roberta Kołodzieja (tel. 504788749) 14 stycznia (czwartek) od godz. 10.00. Ponadto wyniki zostaną przesłane drogą mailową do szkół.
 17. W Zielonej Górze – wyniki zostaną przesłane mailem do przewodniczących komisji szkolnych 15 stycznia (piątek).

                                                                                                      góra

Tematy prac pisemnych eliminacji okręgowych XLVII Olimpiady Historycznej:

Starożytność: Rozważ zagadnienie „swoich” i „obcych” w starożytnym Rzymie.

Średniowiecze: Kobiety w dziejach państwa polskiego od X do XIV wieku.

Nowożytność: Oceń wpływ kontrreformacji na życie polityczne, gospodarcze i kulturalne w nowożytnej Europie.

XIX wiek: Emigracje Polaków w XIX w. – najważniejsze etapy i ich charakter.

XX wiek: Rosja bolszewicka – geneza, polityka wewnętrzna i międzynarodowa (1917-1922).

Parlamentaryzm: Rozważ, czy Sejm Wielki to sukces parlamentaryzmu I Rzeczypospolitej.

                                                                                              góra

Kartry oceny prac pisemnych eliminacji okręgowych XLVII Olimpiady Historycznej:

Karta oceny pracy historia starożytna

Karta oceny pracy historia średniowieczna

Karta oceny pracy historia nowożytna

Karta oceny pracy historia XIX wiek

Karta oceny pracy historia XX wiek

Karta oceny pracy historia parlamentaryzmu

                                                                                        góra