Eliminacje szkolne


TEMATY PRAC PISEMNYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH XLIX OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

Starożytność

Rozważ, odwołując się do aspektów politycznych, społeczno-gospodarczych i kulturowych, czy główną przyczyną upadku cesarstwa zachodniorzymskiego były najazdy barbarzyńców.

 Średniowiecze

Scharakteryzuj i oceń rolę zakonów w średniowiecznej Europie.

 Nowożytna

Przedstaw i oceń sytuację międzynarodową Rzeczypospolitej w I połowie XVII w.

 Historia XIX wieku

Przedstaw i oceń stosunek Napoleona do sprawy polskiej.

 Historia XX wieku

Scharakteryzuj rolę kultury masowej i sportu w Europie i na świecie w okresie międzywojennym.

 Historia parlamentaryzmu w Polsce

Scharakteryzuj na wybranych przykładach rolę Polaków w parlamentach państw zaborczych do roku 1918.

 Historia regionu

Scharakteryzuj realia życia codziennego w latach 80. XX w. w Twoim regionie.

 

Wymagane dokumenty:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Olimpiady Historycznej

Oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej uczestnika Olimpiady Historycznej

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych

Protokół eliminacji I etapu Olimpiady Historycznej

 

KARTY OCENY PRAC PISEMNYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH XLIX OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

Karta oceny pracy historia starożytna

Karta oceny pracy historia średniowieczna

Karta oceny pracy historia nowożytna

Karta oceny pracy historia XIX wiek

Karta oceny pracy historia XX wiek

Karta oceny pracy historia parlamentaryzmu

Karta oceny pracy historia regionu