Eliminacje szkolne


 XXXIX OGÓLNOPOLSKIA OLIMPIADA HISTORYCZNA W ROKU 2012/2013

Tematy (do wyboru) pracy badawczej: 

  1. Archeologia:Pozaeuropejskie odkrycia polskich archeologów.
  2. Starożytność:Wschodnie prowincje cesarstwa rzymskiego – gospodarka i społeczeństwo.
  3. Średniowiecze:Polska a ziemie ruskie za Piastów – konflikty i współpraca.
  4. Epoka nowożytna:Czasy stanisławowskie – ocena władcy i jego panowania.
  5. Historia XIX wieku:Wielka Emigracja – postawy polityczne i spory ideowe.
  6. Historia XX wieku:Rok 1968 w Polsce i Europie – próba porównania.
  7. Historia parlamentaryzmu w Polsce: Geneza i rozwój parlamentaryzmu polskiego do 1569 r.
  8. Losy Polaków na Wschodzie od XVIII do XX wieku:Polscy zesłańcy na Wschodzie w XIX w. – próba zbiorowego portretu.
  9. Historia regionu: Mój region jako teatr działań wojennych w czasach nowożytnych.