Harmonogram


HARMONOGRAM ORGANIZACJI OLIMPIADY HISTORYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

ETAP I – ELIMINACJE SZKOLNE

Do 16 IX 2022

- zapoznanie uczniów z programem, regulaminem i terminarzem Olimpiady Historyczne
- opublikowanie na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl tematów prac badawczych eliminacji pisemnych I etapu Olimpiady

Do 7 X 2022

 

- powołanie przez dyrektorów szkół Szkolnych lub Międzyszkolnych Komisji Olimpiady Historycznej
- przyjmowanie przez nauczycieli i dyrektorów szkół zgłoszeń uczniów do Olimpiady Historycznej

Do 4 XI 2022

- przyjmowanie przez Komisje Szkolne i Międzyszkolne Olimpiady zakodowanych pisemnych prac badawczych, oświadczeń o samodzielnym ich napisaniu oraz podpisanych   formularzy zgody na przetwarzanie danych osobowych
- rejestracja on-line uczestników i szkół biorących udział w Olimpiadzie (rejestracji dokonuje jeden z członków Szkolnej lub Międzyszkolnej Komisji Olimpiady za     pośrednictwem strony www.olimpiadahistoryczna.pl)

5-14 XI 2022

- ocena pisemnych prac badawczych przez ekspertów Komisji Szkolnych i Międzyszkolnych
- ogłoszenie wyników eliminacji pisemnych I etapu

21-23 XI 2022

- eliminacje ustne I etapu
- ogłoszenie wyników eliminacji ustnych i kwalifikacji do II etapu

Do 30 XI 2022

- Komisje Szkolne przesyłają do właściwego Komitetu Okręgowego Olimpiady prace badawcze uczniów, oświadczenia o samodzielności pracy, protokoły z eliminacji wypełnione według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Olimpiady w zakładce FORMULARZE oraz podpisane formularze zgody na przetwarzanie danych osobowych

Do 15 XII 2022

- podanie przez Komitety Okręgowe informacji o miejscu i terminie zawodów II etapu
- Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego zbiorcze sprawozdania z I etapu Olimpiady w danym okręgu

ETAP II – ELIMINACJE OKRĘGOWE

Do 10 I 2023

- Komitet Główny informuje Komitety Okręgowe o rozdysponowaniu 49 miejsc do finału, proporcjonalnie do liczby osób zakwalifikowanych do II etapu w poszczególnych okręgach

14 I 2023

- eliminacje pisemne II etapu

15-29 I 2023

- eliminacje ustne (maks. 3 dni wybrane przez Komitet Okręgowy)
- ogłoszenie rezultatów eliminacji ustnych i pisemnych II etapu

Do 31 I 2023

- Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego sprawozdania z eliminacji okręgowych wraz z pracami pisemnymi

Do 17 II 2023

- ogłoszenie przez Komitet Główny ostatecznych wyników kwalifikacji
- zawiadomienie uczniów zakwalifikowanych do finału o miejscu i terminie eliminacji III stopnia
- wypełnienie przez uczestników finału ankiet na platformie internetowej Olimpiady

ETAP III – ELIMINACJE CENTRALNE

25 III 2023

- eliminacje pisemne w miastach wojewódzkich (praca pisemna na 1 z 6 tematów)

31 III 2023

- przyjazd uczestników do Gdańska-Jelitkowa oraz analiza tekstów źródłowych

1 IV 2023

- eliminacje ustne

2 IV 2023

- uroczystość zakończenia eliminacji centralnych