Eliminacje szkolne


  1. Starożytność: Narodziny cywilizacji w Egipcie i Mezopotamii – próba porównania.
  2. Średniowiecze: Bizancjum w średniowieczu – między islamem a Zachodem.
  3. Epoka nowożytna: Rządy sejmikowe w Rzeczypospolitej – geneza, rozwój, ocena zjawiska.
  4.  Historia XIX w.: Źródła i skutki europejskiej ekspansji kolonialnej w XIX wieku.
  5. Historia XX w.: Ukraina i Ukraińcy w polityce europejskiej w XX wieku
  6. Historia parlamentaryzmu w Polsce: Przywileje szlacheckie a rozwój parlamentaryzmu polskiego od XIV do XVI wieku
  7. Historia regionu: Grupy etniczne i wyznaniowe w moim regionie na przestrzeni wieków.