Eliminacje szkolne


 

Tematy prac badawczych eliminacji szkolnych XLIII Olimpiady Historycznej

 

  • Starożytność: Chrześcijanie wobec cesarstwa rzymskiego (I-IV w.).
  • Średniowiecze: Walka Polski o dostęp do Bałtyku w XIV-XV w. Uwarunkowania klęsk i sukcesów.
  • Epoka nowożytna: Ekspansja i znaczenie Szwecji w dziejach Europy od XVI do XVIII w.
  • Historia XIX w.: Wielka Emigracja. Przywódcy, koncepcje, działania.
  • Historia XX w.: Ruchy faszystowskie na drodze do władzy w międzywojennej Europie.
  • Historia parlamentaryzmu w Polsce: Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej – blaski i cienie polskiego parlamentaryzmu.
  • Historia regionu: Dramat II wojny światowej w moim regionie.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Olimpiady

Karta oceny pracy pisemnej I etapu

Protokół eliminacji I etapu