Eliminacje centralne


XLIV OLIMPIADA HISTORYCZNA

Eliminacje centralne - tematy prac pisemnych

  

Temat 1. Starożytność: 

Ekspansja Rzymu od początku pryncypatu do śmierci Marka Aureliusza.

Temat 2. Średniowiecze: 

Odnowienie Królestwa Polskiego na przełomie XIII i XIV w. Przebieg i konsekwencje.

Temat 3. Historia nowożytna: 

Wojna trzydziestoletnia i jej następstwa dla Europy.

Temat 4. Historia XIX wieku:

Polityka mocarstw zaborczych wobec ziem polskich i Polaków 1864-1914. Próba porównania.

Temat 5. Historia XX wieku:

Walka o granice państwa polskiego po I wojnie światowej.

Temat 6. Historia parlamentaryzmu w Polsce:

Geneza sejmu walnego koronnego i sejmu Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Kluczowe etapy kształtowania i ich konsekwencje.

 

Eliminacje centralne – teksty źródłowe

Teksty źródłowe wraz z poleceniami dostępne są tutaj.