Eliminacje centralne


ELIMINACJE CENTRALNE XXXVI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY HISTORYCZNEJ 

 

TEMATY PRAC PISEMNYCH

 1. Ceramika jako źródło do poznania społeczeństw pradziejowych
 2. Hellenizacja i romanizacja: dwa modele podboju kulturowego
 3. Ruchy monastyczne i religijne w łacińskiej Europie w średniowieczu
 4. Dymitriady i wojny interwencyjne. Geneza, przebieg i znaczenie dla stosunków polsko-rosyjskich
 5. Wiosna Ludów – geneza, przebieg, następstwa
 6. Kształtowanie się polskiego terytorium i granic w latach 1918-1945
 7. Pozycja ustrojowa i rola Marszałków Sejmu i Senatu po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku (specjalność: historia parlamentaryzmu)

 

TEKSTY ŹRÓDŁOWE

 1.  Wojna Peloponeska Tukikidesa
 2. Akt erekcyjny Związku Pruskiego z 1440 r.
 3. Pamiętniki Ludwika XIV
 4. Akt lojalności Sejmu Galicyjskiego wobec Austro-Węgier z 1867 r.
 5. Nota Wojciecha Korfantego informująca o wybuchu II powstania śląskiego
 6. Deklaracja Centrolewu z czerwca 1930 r. (specjalność: historia parlamentaryzmu)