Eliminacje centralne


ELIMINACJE CENTRALNE XXXVII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY HISTORYCZNEJ 2010/2011

Tematyka prac pisemnych: 

  1. Słowiańskie ośrodki władzy i kultu w świetle badań archeologicznych.
  2. Poganie i chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim (II-VI w.).
  3. Rycerstwo i kultura rycerska w średniowiecznej Europie.
  4. Osiemnastowieczne Prusy na drodze do europejskiego mocarstwa.
  5. Czy wspólny wróg jednoczył Polaków? Zróżnicowanie postaw politycznych w czasie powstania styczniowego i rewolucji lat 1905-1907.
  6. Traktat Ryski i polityka wschodnia II Rzeczypospolitej.
  7. Spór o miejsce senatu w Polsce od 1918 r.