Eliminacje centralne


OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA 2011/2012

Tematyka prac pisemnych: 

  1. Archeologia o początkach państwa polskiego.
  2. Prawodawcy i kodyfikacje praw w świecie starożytnym.
  3. Zakony rycerskie w Ziemi Świętej i Europie w XII-XV w.
  4. Ruch egzekucyjny w Polsce
  5. Praca organiczna na ziemiach polskich w XIX w. Programy, inicjatywy, rezultaty.
  6. Polska w polityce wielkich mocarstw w czasie II wojny światowej.
  7. Samorządy w polskich konstytucjach XX w.
  8. Przesiedlenia, deportacje, wypędzenia jako doświadczenie ludności polskiej na ziemiach okupowanych przez ZSRR po 1939 r.