Eliminacje szkolne


Tematy prac badawczych eliminacji szkolnych XLIV Olimpiady Historycznej

 

Starożytność: Niewolnictwo w antycznym świecie. Charakterystyka i ocena zjawiska.

Średniowiecze: Polska a państwo krzyżackie w Prusach w XIII-XV w.

Nowożytność: Uwarunkowania rozwoju reformacji w Polsce w XVI-XVIII w.

Historia XIX w.:  Ekspansja terytorialna i polityczna Rosji od 1795 do 1914 r.

Historia XX w.: Między Wschodem a Zachodem. Nowe państwa Europy środkowej i ich problemy w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Historia parlamentaryzmu w Polsce: Rola monarchy w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Historia regionu: Wiek pary i stali – gospodarcze i społeczne przemiany w moim regionie w XIX w.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Olimpiady Historycznej

Karta oceny pracy pisemnej I etapu Olimpiady Historycznej

Protokół eliminacji I etapu Olimpiady Historycznej