Eliminacje centralne


XLII Olimpiada Historyczna
Eliminacje centralne – tematy prac pisemnych

Temat 1. Starożytność:
Pojęcie barbarzyńcy w cywilizacji greckiej i rzymskiej.
Temat 2. Średniowiecze:
Chrystianizacja Europy Środkowej w IX–XIV w.
Temat 3. Historia nowożytna:
Tolerancja i nietolerancja religijna w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII w.
Temat 4. Historia XIX wieku:
Dekompozycja ładu wiedeńskiego w Europie 1815–1856
Temat 5. Historia XX wieku:
Przełom 1956 r. w Europie Środkowo-Wschodniej. Procesy destalinizacji
Temat 6. Historia parlamentaryzmu w Polsce:
Tryb zmiany Konstytucji z 1791 i 1997 r. Warunki zmiany ustawy zasadniczej państwa

 

Eliminacje centralne – teksty źródłowe

Teksty źródłowe wraz z poleceniami dostępne są tutaj.