Eliminacje okręgowe


Eliminacje ustne II etapu L Olimpiady Historycznej

 1. Białystok – budynek Wydziału Historii Uniwersytetu w Białymstoku przy placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, sala 137, 20 stycznia 2024 r. (sobota) w godz. 9.00-17.00.
 2. Gdańsk – Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55, 19.01.2024 r. (piątek) od godz. 9.00.
 3. Katowice – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" Katowice, ul. S. Wyszyńskiego 7, 25-26 stycznia 2024 r. (czwartek-piątek).
 4. Kielce – sale dydaktyczne Instytutu Historii, ul. Uniwersytecka 17 (budynek Wydziału
  Humanistycznego UJK, III piętro), 19 stycznia 2024 r. (piątek)
 5. Kraków – Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, 26 stycznia 2024 r. (piątek)
 6. Lublin – Instytut Historii (parter budynku Wydziału Historii i Archeologii UMCS w Lublinie), pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, sala nr 30, 19 stycznia 2024 r. (piątek), w godzinach 09.00-15.00. Zbiórka uczestników godz. 8.45.
 7. Łódź – Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. A. Kamińskiego 27a, 26-27 stycznia 2023 r. (piątek-sobota ) od godz. 9.00.
 8. Olsztyn – Wydział Humanistyczny, ul. Kurta Obitza 1, 19 stycznia 2024 r. (piątek).
 9. Opole – Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, 26 stycznia 2024 r. (piątek).
 10. Poznań – Collegium Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 23 stycznia (wtorek), od 9.00.
 11. Rzeszów – Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, budynek A1, al. T Rejtana 16c, II piętro, 27.01.2024 (sobota).
 12. Szczecin – Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71-79, 26 stycznia 2024 r.  (piątek).
 13. Toruń – Collegium Humanisticum, Instytut Historii i Archiwistyki, ul. Władysława Bojarskiego 1, 26 stycznia 2024 r. (piątek) od godz. 9.00.
 14. Warszawa I –  Towarzystwo Miłośników Historii (IH PAN) w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31, II piętro, 27.01.2024 r. (sobota).
 15. Warszawa II – Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 27.01.2024 r. (sobota) od godz. 9.00
 16. Wrocław – w Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 49, 20 stycznia 2024 r. (sobota) od godz. 9.00.
 17. Zielona Góra – Uniwersytet Zielonogórski, ul. Wojska Polskiego 69, Kampus B, sale 115, 119, 122, 27.01.2024 (sobota), godz. 9.00-15.00.

 

Tematy prac pisemnych eliminacji okręgowych 50. Olimpiady Historycznej:

 

STAROŻYTNOŚĆ
Scharakteryzuj i porównaj ustroje polityczne trzech wybranych państw starożytnych

ŚREDNIOWIECZE
Przedstaw i oceń rządy Andegawenów w Polsce

NOWOŻYTNOŚĆ
Opisz przyczyny rewolucji francuskiej i oceń jej znaczenie dla Francji i Europy

XIX WIEK 
Scharakteryzuj przyczyny i przebieg wojny secesyjnej w USA i oceń jej skutki

XX WIEK  
Scharakteryzuj przemiany polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturowe w Polsce w latach 90. XX wieku

PARLAMENTARYZM
Przedstaw demokrację parlamentarną w II Rzeczypospolitej i dokonaj jej oceny