Harmonogram


 

HARMONOGRAM XLIV OLIMPIADY HISTORYCZNEJ 2017/2018

 

ETAP I – ELIMINACJE SZKOLNE

Do 11 IX 2017

- zapoznanie uczniów z programem, regulaminem i terminarzem Olimpiady Historycznej

- opublikowanie na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl tematów prac badawczych eliminacji pisemnych I etapu Olimpiady

Do 16 X 2017

- przyjmowanie przez nauczycieli i dyrektorów szkół zgłoszeń uczniów do Olimpiady Historycznej

- powołanie przez dyrektorów szkół Szkolnych lub Międzyszkolnych Komisji Olimpiady Historycznej

6 XI 2017

- przyjmowanie przez Komisje Szkolne i Międzyszkolne Olimpiady zakodowanych pisemnych prac badawczych oraz podpisanych formularzy zgody na przetwarzanie danych osobowych

- rejestracja on-line uczestników i szkół biorących udział w Olimpiadzie (rejestracji dokonuje Przewodniczący Szkolnej lub Międzyszkolnej Komisji Olimpiady za pośrednictwem strony www.olimpiadahistoryczna.pl)

6-13 XI 2017

- ocena pisemnych prac badawczych przez ekspertów Komisji Szkolnych i Międzyszkolnych

- ogłoszenie wyników eliminacji pisemnych I etapu

21-23 XI 2017

- eliminacje ustne I etapu

- ogłoszenie wyników eliminacji ustnych i kwalifikacji do II etapu

Do 30 XI 2017

- przesłanie do Komitetów Okręgowych protokołów z eliminacji I etapu oraz podpisanych przez uczestników (lub ich opiekunów) formularzy zgód na przetwarzanie danych osobowych

Do 11 XII 2017

- podanie przez Komitety Okręgowe informacji o miejscu i terminie zawodów II etapu

- Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego zbiorcze sprawozdania z I etapu Olimpiady w danym okręgu

ETAP II – ELIMINACJE OKRĘGOWE

13 I 2018

- eliminacje pisemne II etapu

14-30 I 2018

- eliminacje ustne (maks. 2 dni wybrane przez Komitet Okręgowy)

- ogłoszenie rezultatów eliminacji ustnych i pisemnych II etapu

Do 31 I 2018

- Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego sprawozdania z eliminacji okręgowych wraz z pracami pisemnymi i ankietami uczniów zakwalifikowanych do finału (3 pierwsze lokaty) oraz uczniów dodatkowo typowanych do finału

Do 19 II 2018

- ogłoszenie przez Komitet Główny wyników kwalifikacji uczniów dodatkowo typowanych do finału

- zawiadomienie uczniów zakwalifikowanych do finału o miejscu i terminie eliminacji III stopnia

ETAP III – ELIMINACJE CENTRALNE

6 IV 2018

Zakwaterowanie uczestników w miejscu organizacji zawodów III etapu

7 IV 2018

Eliminacje pisemne

8 IV 2018

Eliminacje ustne

9 IV 2018

Uroczystość zakończenia eliminacji centralnych