XLIX OLIMPIADA HISTORYCZNA 2022/2023
FORMULARZ REJESTRACYJNY – ZGŁOSZENIE SZKOŁY I UCZNIÓW DO UDZIAŁU W OLIMPIADZIE HISTORYCZNEJ DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


ADRES

Komitet Główny Olimpiady Historycznej
Przewodniczący: dr hab. Andrzej Korytko
Sekretarz: dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska
Kierownik Organizacyjny: mgr Izabela Socka

ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
tel. 660 474 909
www.olimpiadahistoryczna.pl; e-mail: historyczna.olimpiada@gmail.com