XLIII Olimpiada Historyczna 2017/2018
Formularz rejestracyjny – zgłoszenie szkoły i uczniów do udziału w Olimpiadzie Historycznej dla szkół ponadgimnazjalnych


Uwaga: do rejestracji szkoły i uczniów biorących udział w Olimpiadzie upoważniony jest Przewodniczący Komisji Szkolnej Olimpiady Historycznej, powołanej zgodnie z regulaminem Olimpiady przez dyrektora szkoły!

Rejestracji należy dokonać dopiero po zebraniu wszystkich zgłoszeń udziału w Olimpiadzie, najpóźniej 6 XI 2017 r. Prosimy o uważne wprowadzanie danych. Po ich zatwierdzeniu edytowanie formularza będzie niemożliwe. Ewentualne korekty prosimy zgłaszać na adres: rejestracja@olimpiadahistoryczna.pl

Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu danych na podany przez Państwa adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia szkoły i uczniów do Olimpiady Historycznej. Prosimy o jego wydrukowanie i zachowanie w dokumentacji Komisji Szkolnej/Międzyszkolnej.

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

1.
2.
3.
1.