XLVI Olimpiada Historyczna 2019/2020
Formularz rejestracyjny – zgłoszenie szkoły i uczniów do udziału w Olimpiadzie Historycznej dla szkół ponadpodstawowych


Uwaga: do rejestracji szkoły i uczniów biorących udział w Olimpiadzie upoważniony jest Przewodniczący Komisji Szkolnej Olimpiady Historycznej, powołanej zgodnie z regulaminem Olimpiady przez dyrektora szkoły!

Rejestracji należy dokonać dopiero po zebraniu wszystkich zgłoszeń udziału w Olimpiadzie, najpóźniej 4 XI 2019 r. Prosimy o uważne wprowadzanie danych. Po ich zatwierdzeniu edytowanie formularza będzie niemożliwe. Ewentualne korekty prosimy zgłaszać na adres: rejestracja@olimpiadahistoryczna.pl

Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu danych na podany przez Państwa adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia szkoły i uczniów do Olimpiady Historycznej. Prosimy o jego wydrukowanie i zachowanie w dokumentacji Komisji Szkolnej/Międzyszkolnej.

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

Uwaga! Rejestracja została zakończona.

ADRES

Komitet Główny Olimpiady Historycznej
Przewodniczący: dr hab. Andrzej Korytko
Sekretarz: dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska
Kierownik Organizacyjny: mgr Izabela Socka

ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
tel. 660 474 909
www.olimpiadahistoryczna.pl; e-mail: historyczna.olimpiada@gmail.com