50. OLIMPIADA HISTORYCZNA 2023/2024
FORMULARZ REJESTRACYJNY – ZGŁOSZENIE SZKOŁY I UCZNIÓW DO UDZIAŁU W OLIMPIADZIE HISTORYCZNEJ DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


Rejestracji należy dokonać do 10 XI 2023 r. (włącznie). Po tym terminie formularz będzie nieaktywny, a tym samym rejestracja nie będzie możliwa.

Przejdź do platformy

ADRES

Komitet Główny Olimpiady Historycznej
Przewodniczący: dr hab. Andrzej Korytko
Sekretarz: dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska
Kierownik Organizacyjny: mgr Izabela Socka

ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
tel. 660 474 909
www.olimpiadahistoryczna.pl; e-mail: historyczna.olimpiada@gmail.com