XLV Olimpiada Historyczna 2018/2019
Formularz rejestracyjny – zgłoszenie szkoły i uczniów do udziału w Olimpiadzie Historycznej dla szkół ponadgimnazjalnych


Uwaga! Rejestracja została zakończona.

ADRES

Komitet Główny Olimpiady Historycznej
Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Roszak
Sekretarz: dr Michał Targowski
Kierownik Organizacyjny: dr Joanna Orzeł

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel. 608 737 149, fax: 56-611-37-74
www.olimpiadahistoryczna.pl; e-mail: historyczna.olimpiada@gmail.com