Terminarz


 

Rok szkolny 2013/2014

1) Do dnia 16 września 2013 r.: zapoznanie uczniów z założeniami Olimpiady Historycznej (szczegółowych informacji udzielają sekretarze Komitetów Okręgowych OH: adresy i numery telefonów dostępne na stronie internetowej www.olimpiadahistoryczna.pl) oraz podanie tematów pracy badawczej na eliminacje pisemne I etapu Olimpiady.

2) Do dnia 6 października 2013 r.: zawiadomienie właściwego Komitetu Okręgowego przez komisje szkolne (międzyszkolne) o przystąpieniu do Olimpiady.

3) Do dnia 11 października 2013 r.: etap szkolny (zawody I stopnia) – eliminacje ustne. W ramach eliminacji pisemnych uczniowie przygotowują pracę badawczą (zgodnie z regulaminem Olimpiady – wyłącznie w postaci wydruku komputerowego – Times New Roman, 12, interlinia 1.5, marginesy 2.5).

4) Do 6 listopada 2013 r.: komisje szkolne przesyłają do właściwego Komitetu Okręgowego Olimpiady zakodowane prace badawcze uczniów oraz protokoły z eliminacji ustnych wypełnione według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Olimpiady w zakładce FORMULARZE.

5) Do dnia 4 grudnia 2013 r.: Komitety Okręgowe informują szkoły o uczniach zakwalifikowanych do eliminacji II stopnia (zawody okręgowe) oraz o miejscu i terminie zawodów.

6) Etap okręgowy (zawody II stopnia):
- 11 stycznia 2014 r.: eliminacje pisemne,
- 16-17 stycznia 2014 r.: eliminacje ustne.

7) Do dnia 27 stycznia 2014 r.: przesłanie protokołów z eliminacji okręgowych oraz zestawienia statystycznego (liczba uczestników eliminacji szkolnych i okręgowych) do Komitetu Głównego wraz z pracami pisemnymi i ankietami uczniów zakwalifikowanych do finału (3 pierwsze osoby) oraz uczniów dodatkowo typowanych do finału. Wzór ankiety osobowej kandydata do finału do pobrania ze strony internetowej Olimpiady w zakładce FORMULARZE.

8) Do dnia 17 lutego 2014 r.: zawiadomienie uczniów zakwalifikowanych do finału o miejscu i terminie eliminacji III stopnia

9) Etap centralny (zawody III stopnia): 4 – 7 kwietnia 2014 r.