Adresy


Komitet Główny Olimpiady Historycznej

Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Roszak
Sekretarz: dr Michał Targowski

Kierownik Organizacyjny: dr Joanna Orzeł
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel. 608 737 149, fax: 56-611-37-74
www.liceum.olimpiadahistoryczna.pl; e-mail: historyczna.olimpiada@gmail.com

 

Komitety Okręgowe Olimpiady Historycznej

 1. w Białymstoku, Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok, tel. (85) 743-89-33, e-mail: snopko@uwb.edu.pl (dr hab. Jan Snopko)
 2. w Gdańsku, ul. Chabrowa 62/8, 81-079 Gdynia, tel.: 606 901 409, e-mail: anna.janczewska1@wp.pl  (mgr Anna Janczewska)
 3. w Katowicach, ul. Witosa 30/10, 40-832 Katowice, tel. 503 936 592, e-mail: antoni.oh@o2.pl (mgr Antoni Wilgusiewicz)
 4. w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce, tel. 502 072 247, e-mail: jgapys@ujk.edu.pl (dr hab. Jerzy Gapys, prof. UJK), http://www.ujk.edu.pl/ihis/category/szkoly/olimpiada_srednie/
 5. w Krakowie, ul. Gołębia 13, 31-007 Kraków; tel. 504 315 355; e-mail: historyczna.krakow@gmail.com  (dr Agnieszka Chłosta-Sikorska), http://pth.krakow.pl/index.php?site=olimpiady_historyczne
 6. w Lublinie, Instytut Historii i Archiwistyki UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin, tel.: 604 702 829, e-mail: bertramo@wp.pl (mgr Robert Kamiński), https://www.umcs.pl/pl/xliii-olimpiada-historyczna,8968.htm
 7. w Łodzi, ul. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź, tel. 692 747 734, e-mail: jstomczak@interia.pl (mgr Jan Tomczak)
 8. w Olsztynie, ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn, tel.: 606 341 487, e-mail: kryczu@tlen.pl (dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska), http://www.uwm.edu.pl/historia/index.php/olimpiadyhistoryczne/olimpiadahistorycznadlaszkolponadgimnazjalnych
 9. w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole, tel.: 506 104 660, e-mail: D.gol@interia.pl  (mgr Dariusz Gołębiowski)
 10. w Poznaniu, ul. Umultowska 89d, 61-614 Poznań, tel. 785 540 294, e-mail: bernadetta13a@interia.pl (dr Bernadetta Manyś), http://zhnxviii.amu.edu.pl/wspolpraca/olimpiada-historyczna-2/
 11. w Rzeszowie, ul. Rejtana 16c, 35-310 Rzeszów, tel.: (17) 872 13 26, e-mail: gab_hist@ur.edu.pl (mgr Damian Knutel), http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/instytut-historii/olimpiada-historyczna
 12. w Szczecinie, ul. Krakowska 71/79,  71-004 Szczecin, tel.: 501 237 060, e-mail: m.machalek@op.pl  (dr hab. Małgorzata Machałek)
 13. w Toruniu, ul. W. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, tel.: (56) 611 37 59, 510 709 552, e-mail: mst@umk.pl (dr hab. Magorzata Strzelecka)
 14. I Komitet Okręgowy w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa, tel.: 501 194 967; e-mail: pth@ihpan.edu.pl (mgr Zofia Kozłowska)
 15. II Komitet Okręgowy w Warszawie, ul. Św. Wincentego 112/286, 03-291 Warszawa, tel. 886 117 052; e-mail: s.rajewicz@gmail.com (mgr Sebastian Rajewicz), http://www.olimpiada.ihuw.pl
 16. we Wrocławiu, ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław, tel.: 504 788 749, e-mail: kolodziej69@op.pl (dr hab. Robert Kołodziej)
 17. w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, tel. (68) 328 78 41; 606 279 486, e-mail: M.Szymczak@ih.uz.zgora.pl  (dr Małgorzata Szymczak)