Adresy


Komitet Główny Olimpiady Historycznej

Przewodniczący: dr hab. Andrzej Korytko, prof. UWM
Sekretarz: dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska

Kierownik Organizacyjny: mgr Izabela Socka
ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
tel. 660 474 909
www.liceum.olimpiadahistoryczna.pl; e-mail: historyczna.olimpiada@gmail.com

 

Komitety Okręgowe Olimpiady Historycznej

 1. W Białymstoku, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok, tel. (85) 743-89-33, e-mail: snopko@uwb.edu.pl (dr hab. Jan Snopko, prof. UwB).
 2. W Gdańsku, ul. Magellana 12 b/ 5 , 80-288 Gdańsk, tel.: 606 901 409, e-mail: anna.janczewska1@wp.pl  (mgr Anna Janczewska).
 3. W Katowicach, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"  ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7 40-132 Katowice, tel. 667 153 048, 
  e-mail: ania_stojek@interia.pl (Anna Stojek)
 4. W Kielcach, ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce, tel. 502 072 247, e-mail: jgapys@ujk.edu.pl (dr hab. Jerzy Gapys, prof. JK), https://ihis.ujk.edu.pl/category/szkoly/olimpiada_srednie/.
 5. W Krakowie, ul. Gołębia 13, 31-007 Kraków; tel. 504 315 355; e-mail: historyczna.krakow@gmail.com  (dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UP), http://pth.krakow.pl/index.php?site=olimpiady_historyczne.
 6. W Lublinie, Instytut Historii i Archiwistyki UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin, tel.: 604 702 829, e-mail: bertramo@wp.pl (mgr Robert Kamiński), https://www.umcs.pl/pl/xliii-olimpiada-historyczna,8968.htm.
 7. W Łodzi, ul. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź, tel. 692 747 734, e-mail: jstomczak@interia.pl (mgr Jan Tomczak).
 8. W Olsztynie, ul. Kurta Obitza 1, pok. 342, 10-725 Olsztyn, tel. 607 437 897, e-mail: iza.lewandowska@uwm.edu.pl (dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM).
 9. W Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole, tel.: 506 104 660, e-mail: D.gol@interia.pl  (dr Dariusz Gołębiowski).
 10. W Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań, tel. 785 540 294, e-mail: komitetpoznanski@gmail.com e-mail: (prof. UAM dr hab. Bernadetta Manyś), http://zhnxviii.amu.edu.pl/wspolpraca/olimpiada-historyczna-2/.
 11. W Rzeszowie, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, tel.: 510 107 295  e-mail: dknutel@ur.edu.pl (mgr Damian Knutel), https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/jednostki-naukowe/instytut-historii/olimpida-historyczna-/olimpiada-historyczna-dla-szkol-ponadpodstawowych
 12. W Szczecinie, ul. Krakowska 71/79,  71-004 Szczecin, tel.:  514 906 798, e-mail:  komitetszczecin@op.pl (prof. US dr hab. Radosław Ptaszyński).
 13. W Toruniu, ul. W. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, tel.: (56) 611 37 38, 510 709 552, e-mail: mst@umk.pl (dr hab. Małgorzata Strzelecka, prof. UMK). https://www.historia.umk.pl/dzialalnosc/olimpiada-historyczna/.
 14. I Komitet Okręgowy w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa, tel.: 601 255 099, e-mail: futurum@poczta.onet.pl (dr Tytus Izdebski), http://tmh.org.pl/page/olimpiada-historyczna.
 15. II Komitet Okręgowy w Warszawie, ul. Św. Wincentego 112/286, 03-291 Warszawa, tel. 886 117 052; e-mail:   ii.komitet.oh.warszawa@gmail.com  (dr Sebastian Rajewicz).
 16. We Wrocławiu, ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław, tel.: 504 788 749, e-mail: kolodziej69@op.pl (dr hab. Robert Kołodziej).
 17. W Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 69/415, 65-762 Zielona Góra, tel. 606 279 486, e-mail: olimpiada.historyczna.lubuskie@gmail.com lub m.szymczak@ih.uz.zgora.pl  (dr Małgorzata Szymczak).
  .