Harmonogram


HARMONOGRAM XLVII OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

ETAP I – ELIMINACJE SZKOLNE

Do 14 IX 2020

- zapoznanie uczniów z programem, regulaminem i terminarzem Olimpiady Historycznej
- opublikowanie na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl tematów prac badawczych eliminacji pisemnych I etapu Olimpiady

 

Do 12 X 2020

 

- powołanie przez dyrektorów szkół Szkolnych lub Międzyszkolnych Komisji Olimpiady Historycznej
- przyjmowanie przez nauczycieli i dyrektorów szkół zgłoszeń uczniów do Olimpiady Historycznej

Do 9 XI 2020

- przyjmowanie przez Komisje Szkolne i Międzyszkolne Olimpiady zakodowanych pisemnych prac badawczych, oświadczeń o samodzielnym ich napisaniu oraz podpisanych formularzy zgody na przetwarzanie danych osobowych
- rejestracja on-line uczestników i szkół biorących udział w Olimpiadzie (rejestracji dokonuje Przewodniczący Szkolnej lub Międzyszkolnej Komisji Olimpiady za pośrednictwem strony www.olimpiadahistoryczna.pl)

10-17 XI 2020

- ocena pisemnych prac badawczych przez ekspertów Komisji Szkolnych i Międzyszkolnych
- ogłoszenie wyników eliminacji pisemnych I etapu

23-25 XI 2020

- eliminacje ustne I etapu
- ogłoszenie wyników eliminacji ustnych i kwalifikacji do II etapu

Do 30 XI 2020

- Komisje Szkolne przesyłają do właściwego Komitetu Okręgowego Olimpiady prace badawcze uczniów, oświadczenia o samodzielności pracy, protokoły z eliminacji wypełnione według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Olimpiady w zakładce FORMULARZE oraz podpisane formularze zgody na przetwarzanie danych osobowych

Do 15 XII 2020

- podanie przez Komitety Okręgowe informacji o miejscu i terminie zawodów II etapu
- Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego zbiorcze sprawozdania z I etapu Olimpiady w danym okręgu

ETAP II – ELIMINACJE OKRĘGOWE

Do 8 I 2021

- Komitet Główny informuje Komitety Okręgowe o rozdysponowaniu 49 miejsc wg procentowego algorytmu, uwzględniającego liczbę osób zakwalifikowanych do II etapu w poszczególnych okręgach

9 I 2021

- eliminacje pisemne II etapu

10-24 I 2021

- eliminacje ustne (termin ustalony przez Komitet Okręgowy)
- ogłoszenie rezultatów eliminacji ustnych i pisemnych II etapu

Do 31 I 2021

- Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego sprawozdania z eliminacji okręgowych wraz z pracami pisemnymi i ankietami uczniów zakwalifikowanych do finału

Do 15 II 2021

- ogłoszenie przez Komitet Główny ostatecznych wyników kwalifikacji
- zawiadomienie uczniów zakwalifikowanych do finału o miejscu i terminie eliminacji III stopnia

ETAP III – ELIMINACJE CENTRALNE

8 IV 2021

- zebranie on-line członków Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej

9 IV 2021

- eliminacje pisemne

11 IV 2021

- eliminacje ustne

12 IV 2021

- ogłoszenie wyników eliminacji centralnych

24 IV 2021

- uroczyste zakończenie XLVII Olimpiady Historycznej w Warszawie (jeśli pozwolą na to obostrzenia pandemiczne)