Eliminacje okręgowe


Eliminacje ustne II etapu XLIX Olimpiady Historycznej

 1. Białystok – Wydział Historii Uniwersytetu w Białymstoku, pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 21 stycznia 2023 r. (sobota) w godz. 9.00-17.00, sala 137.
 2. Gdańsk – I piętro UG ul. Wita Stwosza 55, 19 stycznia 2023 r. (czwartek) od godz. 9.00.
 3. Katowice – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" Katowice, ul. S. Wyszyńskiego 7, 26 stycznia 2023 r. (czwartek).
 4. Kielce – sale dydaktyczne Instytutu Historii, ul. Uniwersytecka 17 (budynek Wydziału
  Humanistycznego UJK, III piętro), 20 stycznia 2023 r. (piątek)
 5. Kraków – Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego, 27 stycznia 2023 r. (piątek)
 6. Lublin – Instytut Historii (parter budynku Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie), pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, sala nr 30, 20 stycznia 2023 r. (piątek), w godzinach 09.00-14.00. 
 7. Łódź – Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. A. Kamińskiego 27a, 27-28 stycznia 2023 r. (piątek-sobota ) od godz. 9.00.
 8. Olsztyn – Wydział Humanistyczny, ul. Kurta Obitza 1, 21 stycznia 2023 r. (sobota) od godz. 9.00.
 9. Opole – Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, 27 stycznia 2023 r. (piątek).
 10. Poznań – Collegium Historium, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 25 stycznia 2023 (środa), od 9.30.
 11. Rzeszów – Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 28 stycznia 2023 (sobota).
 12. Szczecin – Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska, 27 stycznia 2023 r.  (piątek), od godz. 8.30.
 13. Toruń – Collegium Humanisticum, Wydział Nauk Historycznych UMK i Instytutu Historii i Archiwistyki, ul. Władysława Bojarskiego 1, 27 stycznia 2023 r. (piątek) od godz. 9.00.
 14. Warszawa I –  Towarzystwo Miłośników Historii (IH PAN) w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31, II piętro, 28 stycznia 2023 r. (sobota).
 15. Warszawa II – Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 28 stycznia 2023 r. (sobota) od godz. 9.00
 16. Wrocław – w Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 49, 21 stycznia 2023 r. (sobota) od godz. 9.00.
 17. Zielona Góra – Uniwersytet Zielonogórski (Instytut Historii), ul. Wojska Polskiego 69, kampus B, sale 119, 413, 28 stycznia 2023 (sobota), od godz. 9.00.

 

Tematy prac pisemnych eliminacji okręgowych XLIX Olimpiady Historycznej:

 

STAROŻYTNOŚĆ
Czasy Peryklesa to okres świetności i potęgi starożytnych Aten. Rozważ powyższą tezę, uwzględniając aspekt polityczny, społeczno-gospodarczy i kulturowy.

ŚREDNIOWIECZE
Przedstaw genezę i znaczenie sporu o inwestyturę w średniowiecznej Europie.

NOWOŻYTNOŚĆ
Scharakteryzuj i oceń politykę zagraniczną dwóch ostatnich Jagiellonów.

XIX WIEK 
Scharakteryzuj funkcjonowanie i upadek systemu wiedeńskiego.

XX WIEK  
Scharakteryzuj i oceń politykę mocarstw wobec Polski podczas II wojny światowej.

PARLAMENTARYZM
Scharakteryzuj i oceń funkcjonowanie parlamentaryzmu w II Rzeczypospolitej.

 

Karty oceny prac pisemnych eliminacji okręgowych XLIX Olimpiady Historycznej:

Karta oceny pracy historia starożytna

Karta oceny pracy historia średniowieczna

Karta oceny pracy historia nowożytna

Karta oceny pracy historia XIX wiek

Karta oceny pracy historia XX wiek

Karta oceny pracy historia parlamentaryzmu