Eliminacje okręgowe


Eliminacje ustne II etapu XLIX Olimpiady Historycznej

 1. Białystok – Wydział Historii Uniwersytetu w Białymstoku, pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 21 stycznia 2023 r. (sobota) w godz. 9.00-17.00, sala 137.
 2. Gdańsk – I piętro UG ul. Wita Stwosza 55, 19 stycznia 2023 r. (czwartek) od godz. 9.00.
 3. Katowice – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" Katowice, ul. S. Wyszyńskiego 7, 26 stycznia 2023 r. (czwartek).
 4. Kielce – sale dydaktyczne Instytutu Historii, ul. Uniwersytecka 17 (budynek Wydziału
  Humanistycznego UJK, III piętro), 20 stycznia 2023 r. (piątek)
 5. Kraków – Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego, 27 stycznia 2023 r. (piątek)
 6. Lublin – Instytut Historii (parter budynku Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie), pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, sala nr 30, 20 stycznia 2023 r. (piątek), w godzinach 09.00-14.00. 
 7. Łódź – Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. A. Kamińskiego 27a, 27-28 stycznia 2023 r. (piątek-sobota ) od godz. 9.00.
 8. Olsztyn – Wydział Humanistyczny, ul. Kurta Obitza 1, 21 stycznia 2023 r. (sobota) od godz. 9.00.
 9. Opole – Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, 27 stycznia 2023 r. (piątek).
 10. Poznań – Collegium Historium, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 25 stycznia 2023 (środa), od 9.30.
 11. Rzeszów – Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 28 stycznia 2023 (sobota).
 12. Szczecin – Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska, 27 stycznia 2023 r.  (piątek), od godz. 8.30.
 13. Toruń – Collegium Humanisticum, Wydział Nauk Historycznych UMK i Instytutu Historii i Archiwistyki, ul. Władysława Bojarskiego 1, 27 stycznia 2023 r. (piątek) od godz. 9.00.
 14. Warszawa I –  Towarzystwo Miłośników Historii (IH PAN) w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31, II piętro, 28 stycznia 2023 r. (sobota).
 15. Warszawa II – Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 28 stycznia 2023 r. (sobota) od godz. 9.00
 16. Wrocław – w Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 49, 21 stycznia 2023 r. (sobota) od godz. 9.00.
 17. Zielona Góra – Uniwersytet Zielonogórski (Instytut Historii), ul. Wojska Polskiego 69, kampus B, sale 119, 413, 28 stycznia 2023 (sobota), od godz. 9.00.

 

Tematy prac pisemnych eliminacji okręgowych XLIX Olimpiady Historycznej:

 

STAROŻYTNOŚĆ
Czasy Peryklesa to okres świetności i potęgi starożytnych Aten. Rozważ powyższą tezę, uwzględniając aspekt polityczny, społeczno-gospodarczy i kulturowy.

ŚREDNIOWIECZE
Przedstaw genezę i znaczenie sporu o inwestyturę w średniowiecznej Europie.

NOWOŻYTNOŚĆ
Scharakteryzuj i oceń politykę zagraniczną dwóch ostatnich Jagiellonów.

XIX WIEK 
Scharakteryzuj funkcjonowanie i upadek systemu wiedeńskiego.

XX WIEK  
Scharakteryzuj i oceń politykę mocarstw wobec Polski podczas II wojny światowej.

PARLAMENTARYZM
Scharakteryzuj i oceń funkcjonowanie parlamentaryzmu w II Rzeczypospolitej.