Komitet Główny


Przewodniczący: dr hab. Andrzej Korytko, prof. UWM – Instytut Historii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Sekretarz Naukowy: dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska – Instytut Historii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Sławomir Augusiewicz, prof. UWM – Instytut Historii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG – Instytut Historii, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Magdalena Biniaś-Szkopek, prof. UAM – Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Edward Czapiewski – Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Prof. dr hab. Józef Dobosz – Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Jolanta Daszyńska – Instytut Historii, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Marian Drozdowski – Instytut Historii i Politologii, Akademia Pomorska w Słupsku

Prof. dr hab. Jarosław Dumanowski – Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Sławomir Gawlas – Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Przemysław Hauser – Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mgr Łucja Iwaniec – Kancelaria Sejmu RP

Dr Iwona Janicka – Instytut Historii, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Jarosław Kita – Instytut Historii, Uniwersytet Łódzki

Mgr Zofia Teresa Kozłowska – Polskie Towarzystwo Historyczne

Prof. dr hab. Cezary Kuklo – Instytut Historii i Nauk Politycznych, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Grzegorz Kulka – Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Robert Litwiński – Instytut Historii; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski – Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dyrektor Jan Morwiński – Kancelaria Sejmu RP

Mgr Ireneusz Nowak – Kancelaria Sejmu RP

Dr hab. Anna Paner, prof. UG – Instytut Historii, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Jarosław Porazinski – Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Prof. dr hab. Stanisław Roszak – Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab. Tomasz Schramm – Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Sobiesław Szybkowski – Instytut Historii, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Jan Szymczak – Instytut Historii, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Andrzej Szwarc – Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski

Dr Michał Targowski – Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab. Jacek Wijaczka – Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Mariusz Wołos – Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Prof. dr hab. Michał Zwierzykowski – Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zespół Ekspertów:

Dr hab. Andrzej Korytko, prof. UWM – Instytut Historii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, prof. UAM – Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US – Instytut Historii, Uniwersytet Szczeciński
Dr Iwona Jóźwiak – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Mgr Aneta Murawiecka – Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni