Komitet główny


Przewodniczący:Prof. dr hab. Stanisław Roszak; Instytut Historii i Archiwistyki; Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Sekretarz Naukowy: Dr Michał Targowski; Instytut Historii i Archiwistyki; Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab. Edward Czapiewski; Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych; Dolnośląska Szkoła Wyższa
Prof. dr hab. Józef Dobosz; Instytut Historii; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Prof. dr hab. Jolanta Daszyńska; Instytut Historii Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Marian Drozdowski; Instytut Historii i Politologii; Akademia Pomorska w Słupsku
Prof. dr hab. Jarosław Dumanowski; Instytut Historii i Archiwistyki; Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Prof. dr hab. Sławomir Gawlas; Instytut Historyczny; Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Przemysław Hauser; Instytut Historii; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Mgr Łucja Iwaniec; Kancelaria Sejmu RP
Dr Iwona Janicka; Instytut Historii; Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Paweł Janiszewski; Instytut Historyczny; Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Marian Kallas; Emerytowany profesor; Wydział Prawa i Administracji; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Prof. dr hab. Krzysztof Kawalec; Instytut Historyczny; Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Jarosław Kita; Instytut Historii; Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Andrzej Korytko; Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Prof. dr hab. Cezary Kuklo; Instytut Historii i Nauk Politycznych; Uniwersytet w Białymstoku
Prof. dr hab. Teresa Kulak; Instytut Historyczny; Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer; Instytut Historyczny; Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Robert Litwiński; Instytut Historii; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Prof. dr hab. Bohdan Łukaszewicz; Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Prof. dr hab. Adam Manikowski; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla; Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Halina Manikowska; Wydział Neofilologii; Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Jerzy Maroń; Instytut Historyczny; Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski; Instytut Historii i Archiwistyki; Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dyrektor Jan Morwiński; Kancelaria Sejmu RP
Prof. dr hab. Danuta Musiał; Instytut Historii i Archiwistyki; Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dr Bronisław Nowak; Instytut Historii i Politologii; Akademia Pomorska w Słupsku
Mgr Ireneusz Nowak; Kancelaria Sejmu RP
Prof. dr hab. Franciszek Nowiński; Instytut Historii; Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Anna Paner; Instytut Historii; Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Marcin Pawlak; Instytut Historii i Archiwistyki; Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Prof. dr hab. Jarosław Porazinski; Instytut Historii i Archiwistyki; Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Prof. dr hab. Sławomir Sprawski; Instytut Historii; Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Sobiesław Szybkowski; Instytut Historii; Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Jan Szymczak; Instytut Historii; Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Andrzej Szwarc; Instytut Historyczny; Uniwersytet Warszawski
Mgr Ewa Wasilewska; Emerytowany nauczyciel historii
Prof. dr hab. Jacek Wijaczka; Instytut Historii i Archiwistyki; Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dr Magdalena Wilczek-Karczewska; Wydział Prawa i Administracji; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prof dr hab. Michał Zwierzykowski; Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza