Komitet Główny


Przewodniczący: Prof. dr hab. Stanisław Roszak; Instytut Historii i Archiwistyki; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Sekretarz Naukowy: Dr Michał Targowski; Instytut Historii i Archiwistyki; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Grzegorz Berendt; Instytut Historii; Uniwersytet Gdański

Dr Magdalena Biniaś-Szkopek; Instytut Historii; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Edward Czapiewski; Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych; Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Prof. dr hab. Józef Dobosz; Instytut Historii; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Jolanta Daszyńska; Instytut Historii; Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Marian Drozdowski; Instytut Historii i Politologii; Akademia Pomorska w Słupsku

Prof. dr hab. Jarosław Dumanowski; Instytut Historii i Archiwistyki; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Sławomir Gawlas; Instytut Historyczny; Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Przemysław Hauser; Instytut Historii; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mgr Łucja Iwaniec; Kancelaria Sejmu RP

Dr Iwona Janicka; Instytut Historii; Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Jarosław Kita; Instytut Historii; Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Andrzej Korytko; Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Cezary Kuklo; Instytut Historii i Nauk Politycznych; Uniwersytet w Białymstoku

Dr Grzegorz Kulka; Instytut Historyczny; Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Robert Litwiński; Instytut Historii; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski; Instytut Historii i Archiwistyki; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dyrektor Jan Morwiński; Kancelaria Sejmu RP

Prof. dr hab. Danuta Musiał; Instytut Historii i Archiwistyki; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Mgr Ireneusz Nowak; Kancelaria Sejmu RP

Prof. dr hab. Anna Paner; Instytut Historii; Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Marcin Pawlak; Instytut Historii i Archiwistyki; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Jarosław Porazinski; Instytut Historii i Archiwistyki; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Prof. dr hab. Tomasz Schramm; Instytut Historii; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Sławomir Sprawski; Instytut Historii; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Sobiesław Szybkowski; Instytut Historii; Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Jan Szymczak; Instytut Historii; Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Andrzej Szwarc; Instytut Historyczny; Uniwersytet Warszawski

Mgr Ewa Wasilewska; Emerytowany nauczyciel historii

Prof. dr hab. Jacek Wijaczka; Instytut Historii i Archiwistyki; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Mariusz Wołos; Instytut Historii i Archiwistyki; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Prof dr hab. Michał Zwierzykowski; Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu