Eliminacje centralne


XXXIX OGÓLNOPOLSKIA OLIMPIADA HISTORYCZNA W ROKU 2012/2013

Tematyka prac pisemnych: 

  1. ArcheologiaPoczątki, rozprzestrzenianie się i znaczenie rolnictwa w rozwoju cywilizacji.
  2. StarożytnośćFormy jedynowładztwa w świecie greckim i rzymskim.
  3. ŚredniowieczeChrystianizacja Słowian i ludów bałtyjskich w średniowiecznej Europie.
  4. Epoka nowożytna: Rzeczpospolita i Rosja w XVIII wieku: od protektoratu do rozbiorów.
  5. Historia XIX wieku: Imperium brytyjskie i jego rola w polityce europejskiej w latach 1815–1914.
  6. Historia XX wieku: Proces rozpadu systemu jałtańskiego w Europie.
  7. Historia parlamentaryzmu w Polsce: Zasady ustrojowe w konstytucjach z 1921, 1935 i 1952 roku.
  8. Losy Polaków na Wschodzie od XVIII do XX wieku: Między ludobójstwem kwalifikowanym a polityką eksterminacji. Straty polskie na ziemiach wschodnich po 1939 roku.