Eliminacje okręgowe


Eliminacje okręgowe XLI Olimpiady Historycznej - tematy prac pisemnych

 

  1. Starożytność: Ateńczycy i ich państwo – demokracja i imperializm.
  2. Średniowiecze: Kształtowanie się państw w Europie Środkowo-Wschodniej w IX–XI w.
  3. Epoka nowożytna: Rzeczpospolita i jej wschodni sąsiedzi od XVI do  XVIII w. Stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne.
  4. Historia XIX w.: Ruch socjalistyczny, ludowy i narodowy na ziemiach polskich w XIX wieku – programy i przywódcy.
  5. Historia XX w.: Procesy integracji i dezintegracji w Europie po 1945 r.
  6. Historia parlamentaryzmu w Polsce: Blaski i cienie parlamentaryzmu II Rzeczypospolitej.