Eliminacje okręgowe


Eliminacje okręgowe XXXVIII Olimpiady Historycznej - tematy prac pisemnych

  1. Rozwój kultury materialnej człowieka w czasach prehistorycznych.
  2. Rzym i barbarzyńcy. Obrona zachodnich i północnych granic cesarstwa od II do V wieku.
  3. Wielka schizma zachodnia i ruch soborowy.
  4. Jagiellonowie i Habsburgowie w walce o prymat w Europie XVI wieku.
  5. Liberalizm, socjalizm, nacjonalizm w teorii i praktyce XIX wieku.
  6. „Zimna wojna” – geneza, przebieg, oceny.
  7. Demokracja parlamentarna w II Rzeczypospolitej. Charakterystyka i ocena.
  8. Sowieckie represje wobec przywódców i działaczy podziemnego państwa polskiego.