Eliminacje centralne


XLI Olimpiada Historyczna

Eliminacje centralne – tematy prac pisemnych

Temat 1: Starożytność:

Państwo Aleksandra Wielkiego

Temat 2: Średniowiecze:

Polska i Ruś do końca XIV w.

Temat 3: Nowożytność:

Zjazd wiedeński 1515 r. – geneza i następstwa

Temat 4: Historia XIX wieku:

Międzynarodowe uwarunkowania powstań listopadowego i styczniowego

Temat 5. Historia XX wieku:

Bezpośrednie i długofalowe skutki I wojny światowej w Europie Środkowo-Wschodniej

Temat 6. Historia parlamentaryzmu w Polsce:

Sejmiki szlacheckie wobec sejmu walnego do 1791 r.

 

                                   Eliminacje centralne – teksty źródłowe

Teksty źródłowe