Eliminacje okręgowe


Eliminacje okręgowe XXXIX Olimpiady Historycznej - tematy prac pisemnych

  1. Archeologia: Archeologia średniowiecza i epok późniejszych – kierunki badań i ich rezultaty.
  2. Starożytność: Od królestwa do cesarstwa. Ewolucja ustroju starożytnego Rzymu.
  3. Średniowiecze: Idee uniwersalistyczne w średniowiecznej Europie.
  4. Epoka nowożytna: Rzeczpospolita XVII w. przedmurzem chrześcijańskiej Europy – mit czy rzeczywistość?
  5. Historia XIX wieku: Bilans wojen napoleońskich dla ziem polskich i Polaków.
  6. Historia XX wieku: Kryzys demokracji w Europie w okresie międzywojennym – charakterystyka na podstawie wybranych przykładów.
  7. Historia parlamentaryzmu w Polsce: Pozycja głowy państwa w polskich aktach konstytucyjnych w XX w.
  8. Losy Polaków na Wschodzie od XVIII do XX wieku: Rzeź wołyńska 1943–1944 – przyczyny, przebieg, skutki.