Eliminacje szkolne


Tematy prac badawczych eliminacji szkolnych XXXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej

  1. Znaczenie archeologii w badaniach nad dziejami i kulturą Celtów.
  2. Przyczyny i konsekwencje upadku Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie.
  3. Geneza i znaczenie wojny stuletniej.
  4. Ruch egzekucyjny w Polsce i jego znaczenie.
  5. Brytyjskie imperium kolonialne w XIX w. (1815-1914)
  6. Gospodarka planowa w dobie PRL (geneza i konsekwencje).
  7. Średniowieczne i nowożytne (do końca XVIII w.) lokacje miejskie w Twoim regionie.
  8. Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej (skład, kompetencje, tryb funkcjonowania).