Eliminacje okręgowe


Tematy prac pisemnych eliminacji okręgowych XLV Olimpiady Historycznej:

Starożytność: Transformacja cesarstwa rzymskiego od Dioklecjana do Teodozjusza Wielkiego: polityka, administracja, religia.

Średniowiecze: Spory między cesarstwem a papiestwem i ich konsekwencje dla średniowiecznej Europy.

Nowożytność: Rosja, Prusy, Austria - drogi do mocarstwowości w XVIII wieku.

XIX w.: Procesy niepodległościowe i zjednoczeniowe w Europie w latach 1815-1914. Próba bilansu.

XX w.: Porządek wersalski - szanse i zagrożenia dla Europy między wojnami.

Parlamentaryzm: Geneza i znaczenie Izby Poselskiej w dziejach Sejmu I Rzeczypospolitej 1468-1793.