O Olimpiadzie


Ogólnopolska Olimpiada Historyczna to przedsięwzięcie o długoletniej tradycji i wysokiej renomie. Od 1974 r. organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Komitet Główny Olimpiady Historycznej przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Trzystopniowe eliminacje olimpijskie to nie tylko droga do sukcesu zwieńczonego cennymi nagrodami i przepustką do wymarzonych studiów, ale przede wszystkim okazja do sprawdzenia swojej wiedzy, poznania, a nawet zaprzyjaźnienia się z innymi miłośnikami Klio. Etap okręgowy i centralny to dla uczestników rywalizacji także najlepsza sposobność do spotkania i dyskusji ze znanymi polskimi historykami, członkami Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej, z których wielu to laureaci poprzednich edycji Olimpiady.

Olimpiada Historyczna, przyciągająca najlepszych miłośników historii ze szkół ponadpodstawowych na terenie całego kraju, przez blisko pół wieku wyłania szkolną elitę historyczną, dla której poznawanie przeszłości jest wielką pasją.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu Olimpiady Historycznej dostępne są na niniejszym portalu. Można je również uzyskać, kontaktując się z Sekretarzami Komitetów Okręgowych działającymi w każdym województwie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w wielkiej przygodzie, jaką są eliminacje Olimpiady Historycznej i życzymy jak najlepszych wyników.

Dr hab. Andrzej Korytko, prof. UWM

Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Historycznej