Eliminacje okręgowe


Eliminacje okręgowe XXXVI Olimpiady Historycznej - tematy prac pisemnych

  1. Obyczaje pogrzebowe ludności ziem polskich w pradziejach
  2. Kultura Grecji w epoce klasycznej (V-IV w. p.n.e.)
  3. Odbudowa Królestwa Polskiego w XIII-XIV w.
  4. Reformacja w Polsce. Przebieg i znaczenie.
  5. Sprawa polska w czasie I wojny światowej.
  6. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej.
  7. Rola Sejmu w przemianach polityczno- ustrojowych w latach 1989-1992 (Sejm X i I kadencji).