Harmonogram


 

HARMONOGRAM XLVI OLIMPIADY HISTORYCZNEJ 2019/2020

 

ETAP I - ELIMINACJE SZKOLNE 

Do 16 IX 2019

 

- zapoznanie uczniów z programem, regulaminem i terminarzem Olimpiady Historycznej

- opublikowanie na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl tematów prac badawczych eliminacji pisemnych I etapu Olimpiady

Do 7 X 2019

 

- powołanie przez dyrektorów szkół Szkolnych lub Międzyszkolnych Komisji Olimpiady Historycznej

- przyjmowanie przez nauczycieli i dyrektorów szkół zgłoszeń uczniów do Olimpiady Historycznej

Do 4 XI 2019

 

 

- przyjmowanie przez Komisje Szkolne i Międzyszkolne Olimpiady zakodowanych pisemnych prac badawczych, oświadczeń o samodzielnym ich napisaniu oraz podpisanych formularzy zgody na przetwarzanie danych osobowych

- rejestracja on-line uczestników i szkół biorących udział w Olimpiadzie (rejestracji dokonuje Przewodniczący Szkolnej lub Międzyszkolnej Komisji Olimpiady za pośrednictwem strony www.olimpiadahistoryczna.pl)

5-12 XI 2019 

 

- ocena pisemnych prac badawczych przez ekspertów Komisji Szkolnych i Międzyszkolnych

- ogłoszenie wyników eliminacji pisemnych I etapu

18-20 XI 2019

 

- eliminacje ustne I etapu

- ogłoszenie wyników eliminacji ustnych i kwalifikacji do II etapu

Do 30 XI 2019

 

- komisje szkolne przesyłają do właściwego Komitetu Okręgowego Olimpiady prace badawcze uczniów, oświadczenia o samodzielności pracy, protokoły z eliminacji wypełnione według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Olimpiady w zakładce FORMULARZE oraz podpisane formularze zgody na przetwarzanie danych osobowych

Do 15 XII 2019

 

- podanie przez Komitety Okręgowe informacji o miejscu i terminie zawodów II etapu

- Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego zbiorcze sprawozdania z I etapu Olimpiady w danym okręgu

ETAP II - ELIMINACJE OKRĘGOWE

Do 10 I 2020

- Komitet Główny informuje Komitety Okręgowe o rozdysponowaniu 49 miejsc wg procentowego algorytmu, uwzględniającego liczbę osób zakwalifikowanych do II etapu w poszczególnych okręgach

11 I 2020

- eliminacje pisemne II etapu

12-26 I 2020

 

- eliminacje ustne (maks. 2 dni wybrane przez Komitet Okręgowy)

- ogłoszenie rezultatów eliminacji ustnych i pisemnych II etapu

Do 31 I 2020

 

- Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego sprawozdania
z eliminacji okręgowych wraz z pracami pisemnymi i ankietami uczniów zakwalifikowanych do finału

Do 17 II 2020

 

- ogłoszenie przez Komitet Główny ostatecznych wyników kwalifikacji

- zawiadomienie uczniów zakwalifikowanych do finału o miejscu i terminie eliminacji III stopnia

ETAP III - ELIMINACJE CENTRALNE

2 IV 2020

zakwaterowanie uczestników w miejscu organizacji zawodów III etapu

3 IV 2020

eliminacje pisemne

4 IV 2020

eliminacje ustne

5 IV 2020

uroczystość zakończenia eliminacji centralnych