Harmonogram


 

HARMONOGRAM XLV OLIMPIADY HISTORYCZNEJ 2018/2019

 

ETAP I - ELIMINACJE SZKOLNE 

Do 10 IX 2018

 

- zapoznanie uczniów z programem, regulaminem i terminarzem Olimpiady Historycznej

- opublikowanie na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl tematów prac badawczych eliminacji pisemnych I etapu Olimpiady

Do 15 X 2018

 

- przyjmowanie przez nauczycieli i dyrektorów szkół zgłoszeń uczniów do Olimpiady Historycznej

- powołanie przez dyrektorów szkół Szkolnych lub Międzyszkolnych Komisji Olimpiady Historycznej

5 XI 2018

 

 

- przyjmowanie przez Komisje Szkolne i Międzyszkolne Olimpiady zakodowanych pisemnych prac badawczych oraz podpisanych formularzy zgody na przetwarzanie danych osobowych

- rejestracja on-line uczestników i szkół biorących udział w Olimpiadzie (rejestracji dokonuje Przewodniczący Szkolnej lub Międzyszkolnej Komisji Olimpiady za pośrednictwem strony www.olimpiadahistoryczna.pl)

5-13 XI 2018 

 

- ocena pisemnych prac badawczych przez ekspertów Komisji Szkolnych i Międzyszkolnych

- ogłoszenie wyników eliminacji pisemnych I etapu

19-21 XI 2018

 

- eliminacje ustne I etapu

- ogłoszenie wyników eliminacji ustnych i kwalifikacji do II etapu

Do 30 XI 2018

 

- przesłanie do Komitetów Okręgowych protokołów z eliminacji I etapu oraz podpisanych przez uczestników (lub ich opiekunów) formularzy zgód na przetwarzanie danych osobowych

Do 11 XII 2018

 

- podanie przez Komitety Okręgowe informacji o miejscu i terminie zawodów II etapu

- Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego zbiorcze sprawozdania z I etapu Olimpiady w danym okręgu

ETAP II - ELIMINACJE OKRĘGOWE

12 I 2019

- eliminacje pisemne II etapu

17-30 I 2019

 

- eliminacje ustne (maks. 2 dni wybrane przez Komitet Okręgowy)

- ogłoszenie rezultatów eliminacji ustnych i pisemnych II etapu

Do 31 I 2019

 

- Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego sprawozdania z eliminacji okręgowych wraz z pracami pisemnymi i ankietami uczniów zakwalifikowanych do finału (3 pierwsze lokaty) oraz uczniów dodatkowo typowanych do finału

Do 18 II 2019

 

- ogłoszenie przez Komitet Główny wyników kwalifikacji uczniów dodatkowo typowanych do finału

- zawiadomienie uczniów zakwalifikowanych do finału o miejscu i terminie eliminacji III stopnia

ETAP III - ELIMINACJE CENTRALNE

5 IV 2019

Zakwaterowanie uczestników w miejscu organizacji zawodów III etapu

6 IV 2019

Eliminacje pisemne

7 IV 2019

Eliminacje ustne

8 IV 2019

Uroczystość zakończenia eliminacji centralnych