Eliminacje centralne


XL Olimpiada Historyczna 2013/2014

Eliminacje centralne – tematy prac pisemnych

 

  1. Starożytność: Od Sargona z Akadu do Konstantyna Wielkiego: zarządzanie imperium, położenie ludności podbitej.
  2. Średniowiecze: Kryzys państwa krzyżackiego w XV wieku.
  3. Historia nowożytna: Nowożytność: Budowa pierwszych imperiów kolonialnych do końca XVIII wieku.
  4. Historia XIX wieku: Rosja i Europa – konflikty i sojusze od Wiosny Ludów do wybuchu I wojny światowej.
  5. Historia XX wieku: Zmiany w układzie sił politycznych na świecie po I wojnie światowej.
  6. Historia parlamentaryzmu w Polsce: Zasada trójpodziału władzy w polskich ustawach zasadniczych od 1791 r.

 

Eliminacje centralne – teksty źródłowe

Teksty źródłowe