Eliminacje szkolne


TEMATY PRAC PISEMNYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH XLVIII OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

Starożytność: Rozważ wpływ religii na życie polityczne, społeczne i kulturalne starożytnej Grecji i Rzymu.

Średniowiecze: Scharakteryzuj i oceń relacje kulturowe między Bizancjum, Arabami i Państwem Franków.

Nowożytność: Scharakteryzuj genezę i oceń znaczenie rewolucji amerykańskiej.

Historia XIX wieku: Rozważ czy powstanie krakowskie miało charakter rewolucji. 

Historia XX wieku: Scharakteryzuj postawy Polaków wobec władzy komunistycznej w latach 1944/45-1956.

Historia parlamentaryzmu w Polsce: Przedstaw rolę i znaczenie sejmów egzekucyjnych z lat 1562-1565 w procesie reformy państwa.

Historia regionu: Przedstaw zakończenie II wojny światowej i pierwsze lata powojenne w Twoim regionie.

Wymagane formularze

 

KARTY OCENY PRAC PISEMNYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH XLVIII OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

Karta oceny pracy historia starożytna

Karta oceny pracy historia średniowieczna

Karta oceny pracy historia nowożytna

Karta oceny pracy historia XIX wiek

Karta oceny pracy historia XX wiek

Karta oceny pracy historia parlamentaryzmu

Karta oceny pracy historia regionu