Harmonogram


HARMONOGRAM XLVIII OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

ETAP I – ELIMINACJE SZKOLNE

Do 14 IX 2021

 

- zapoznanie uczniów z programem, regulaminem i terminarzem Olimpiady Historycznej
- opublikowanie na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl tematów prac badawczych eliminacji pisemnych I etapu Olimpiady

Do 11 X 2021

 

- powołanie przez dyrektorów szkół Szkolnych lub Międzyszkolnych Komisji Olimpiady Historycznej
- przyjmowanie przez nauczycieli i dyrektorów szkół zgłoszeń uczniów do Olimpiady Historycznej

Do 8 XI 2021

 

- przyjmowanie przez Komisje Szkolne i Międzyszkolne Olimpiady zakodowanych pisemnych prac badawczych, oświadczeń o samodzielnym ich napisaniu oraz podpisanych formularzy zgody na przetwarzanie danych osobowych
- rejestracja on-line uczestników i szkół biorących udział w Olimpiadzie (rejestracji dokonuje jeden z członków Szkolnej lub Międzyszkolnej Komisji Olimpiady za pośrednictwem strony www.olimpiadahistoryczna.pl)

9-15 XI 2021

- ocena pisemnych prac badawczych przez ekspertów Komisji Szkolnych i Międzyszkolnych
- ogłoszenie wyników eliminacji pisemnych I etapu

22-24 XI 2021

- eliminacje ustne I etapu
- ogłoszenie wyników eliminacji ustnych i kwalifikacji do II etapu

Do 30 XI 2021

- Komisje Szkolne przesyłają do właściwego Komitetu Okręgowego Olimpiady prace badawcze uczniów, oświadczenia o samodzielności pracy, protokoły z eliminacji wypełnione według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Olimpiady w zakładce FORMULARZE oraz podpisane formularze zgody na przetwarzanie danych osobowych

Do 15 XII 2021

- podanie przez Komitety Okręgowe informacji o miejscu i terminie zawodów II etapu
- Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego zbiorcze sprawozdania z I etapu Olimpiady w danym okręgu

ETAP II – ELIMINACJE OKRĘGOWE

Do 14 I 2022

- Komitet Główny informuje Komitety Okręgowe o rozdysponowaniu 49 miejsc do finału, proporcjonalnie do liczby osób zakwalifikowanych do II etapu w poszczególnych okręgach

15 I 2022

- eliminacje pisemne II etapu

16-30 I 2022

- eliminacje ustne (maks. 3 dni wybrane przez Komitet Okręgowy)
- ogłoszenie rezultatów eliminacji ustnych i pisemnych II etapu

Do 31 I 2022

- Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego sprawozdania
z eliminacji okręgowych wraz z pracami pisemnymi i ankietami uczniów zakwalifikowanych do finału

Do 15 II 2022

- ogłoszenie przez Komitet Główny ostatecznych wyników kwalifikacji
- zawiadomienie uczniów zakwalifikowanych do finału o miejscu i terminie eliminacji III stopnia

ETAP III – ELIMINACJE CENTRALNE

2 IV 2022

- eliminacje pisemne w miastach wojewódzkich (praca pisemna na 1 z 6 tematów)

7 IV 2022

- przyjazd i zakwaterowanie uczestników w Gdańsku-Jelitkowie

8 IV 2022

- analiza tekstów źródłowych

9 IV 2022

- eliminacje ustne

10 IV 2022

- uroczystość zakończenia eliminacji centralnych