Eliminacje szkolne


 

Tematy prac badawczych eliminacji szkolnych XLV Olimpiady Historycznej

 

Starożytność: Nie tylko piramidy – największe osiągnięcia cywilizacji egipskiej

Średniowiecze: Geneza i znaczenie miast w średniowiecznej Europie

Nowożytność: Rokosze i konfederacje w Rzeczypospolitej – między demokracją a anarchią

Historia XIX w.: Legiony Jana Henryka Dąbrowskiego – dzieje i oceny historiografii

Historia XX w.: Kampania polska – blaski i cienie działań obronnych w 1939 r.

Historia parlamentaryzmu w Polsce: Rola parlamentaryzmu w procesie odbudowy państwowości polskiej po 1918 r.

Historia regionu: Przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze w moim regionie w latach 1944-1956

  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Olimpiady Historycznej

Karta oceny pracy pisemnej I etapu Olimpiady Historycznej

Protokół eliminacji I etapu Olimpiady Historycznej