Eliminacje centralne


XLIII OLIMPIADA HISTORYCZNA

Eliminacje centralne – tematy prac pisemnych

 

Temat 1. Starożytność

Przemiany i rozpad świata rzymskiego na Zachodzie (IV–VI w.)

Temat 2. Średniowiecze

Problem turecki w Europie w XIV–XV w.

Temat 3. Historia nowożytna

Polityczne i społeczne skutki reformacji w Europie w XVI–XVII w.

Temat 4. Historia XIX wieku

Autonomiczna Galicja i polskie drogi do niepodległości na przełomie XIX i XX w. (do 1914 r.)

Temat 5. Historia XX wieku

Autorytaryzm międzywojennej Europy. Geneza i charakterystyka zjawiska

Temat 6. Historia parlamentaryzmu w Polsce

Rola monarchy w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej od XVI do XVIII w.

 

Eliminacje centralne – teksty źródłowe

Teksty źródłowe wraz z poleceniami dostępne są tutaj.