Eliminacje okręgowe


XLIII OLIMPIADA HISTORYCZNA 2016/2017

ELIMINACJE OKRĘGOWE – TERMIN DODATKOWY (12 I 2017)

 

TEMATY PRAC PISEMNYCH II ETAPU:

Starożytność: Wojny punickie – przyczyny, przebieg, skutki.

Średniowiecze: Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania związków Polski z Węgrami w XIV–XV w.

Epoka nowożytna: Próby naprawy Rzeczypospolitej w II połowie XVIII w. – zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania reform.

Historia XIX w.: Proces jednoczenia krajów niemieckich w XIX w. – próba bilansu.

Historia XX w.: Geneza i przejawy zimnej wojny w relacjach między ZSRR a USA.

Historia parlamentaryzmu w Polsce: Polskie konstytucje w XX w. Próba charakterystyki i oceny.

 

 

XLIII OLIMPIADA HISTORYCZNA 2016/2017

ELIMINACJE OKRĘGOWE (14 I 2017)

 

TEMATY PRAC PISEMNYCH II ETAPU:

 

Starożytność: Persowie w świecie greckim (V–IV w p.n.e.).

Średniowiecze: Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania związków Polski z Litwą w XIV–XV w.

Epoka nowożytna: Rzeczpospolita nad przepaścią? Przyczyny i przejawy kryzysu w połowie XVII w.

Historia XIX w.: Ekspansja kolonialna państw europejskich w XIX w. Próba oceny.

Historia XX w.: Rozpad ZSRR i bloku wschodniego – przyczyny, przebieg, konsekwencje.

Historia parlamentaryzmu w Polsce: Geneza i rozwój polskiego parlamentaryzmu do końca XVI w.