Eliminacje okręgowe


XLII OLIMPIADA HISTORYCZNA 2015/2016
Eliminacje okręgowe – tematy pisemnych prac badawczych

Temat 1. Specjalność: Starożytność 
Oktawian August – droga do władzy i organizacja imperium.
Temat 2. Specjalność: Średniowiecze 
Narodziny państwa polskiego – uwarunkowania powstania i rozwoju
Temat 3. Specjalność: Epoka nowożytna 
Rola Turcji w Europie w XVI–XVIII w.
Temat 4. Specjalność: Historia XIX w. 
My z Napoleonem. Udział Polaków w wojnach napoleońskich – uwarunkowania i konsekwencje.
Temat 5. Specjalność: Historia XX w.  
Geneza i przebieg konfliktu arabsko-izraelskiego po II wojnie światowej.
Temat 6. Specjalność: Historia parlamentaryzmu w Polsce 
Sejm Księstwa Warszawskiego (1807-1812) i Królestwa Polskiego (1815-1831) – organizacja, kompetencje, znaczenie.