Eliminacje centralne


XLV OLIMPIADA HISTORYCZNA

Eliminacje centralne – tematy prac pisemnych

 

Temat 1. Starożytność:

Walka o władzę w Rzymie w latach 60–44 p.n.e.

Temat 2. Średniowiecze:

Papiestwo wobec Polski od chrztu do soborów powszechnych XV w.

Temat 3. Historia nowożytna:

Hegemonia francuska w Europie po wojnie trzydziestoletniej

Temat 4. Historia XIX wieku:

Polska, ale jaka? Wizje odrodzonej ojczyzny w programach ugrupowań niepodległościowych 1815–1864

Temat 5. Historia XX wieku:

Od października do czerwca. Polskie przełomy 1956–1989

Temat 6 Historia parlamentaryzmu w Polsce:

Sejm Ustawodawczy z lat 1919–1922 jako Konstytuanta

 

Eliminacje centralne – teksty źródłowe

Teksty źródłowe wraz z poleceniami dostępne są tutaj.