Eliminacje okręgowe


Eliminacje okręgowe XL Olimpiady Historycznej - tematy prac pisemnych

 

  1. Starożytność: Państwo rzymskie pod rządami dynastii Antoninów – złoty wiek cesarstwa?
  2. Średniowiecze: Chrześcijańska Europa wobec islamu od VIII do XV w.
  3. Epoka nowożytna: Walka o dominium Maris Baltici od XVI do XVIII w.
  4. Historia XIX w.: Wiosna Ludów w Europie – próba bilansu.
  5. Historia XX w.: Bliski Wschód w latach 1945–1990 – źródła i charakter konfliktów.
  6. Historia parlamentaryzmu w Polsce: Rola izby wyższej w dziejach polskiego parlamentu od XV w.