Eliminacje szkolne


 

1.      Starożytność: Kolonizacja grecka w epoce archaicznej: kierunki, etapy i konsekwencje.

2.      Średniowiecze: Kryzysy monarchii piastowskiej w XI i XII wieku i próby ich przezwyciężenia.

3.      Epoka nowożytna: Rzeczpospolita Obojga Narodów państwem tolerancji wyznaniowej – rzeczywistość i mity.

4.      Historia XIX w.: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej w XIX stuleciu – drogi do nowoczesności.

5.      Historia XX w.: Polityka władz Polski Ludowej wobec Kościołów chrześcijańskich w latach 1944–1989.

6.      Historia parlamentaryzmu w Polsce: Polacy w parlamentach państw zaborczych do 1918 roku.

7.      Historia regionu: Dziedzictwo kulturowe mojej „małej ojczyzny”.