Aktualności
Aktualności

Formularz rejestracyjny uruchomiony


2021-09-14 00:00:00

Szanowni Nauczyciele i Uczestnicy,

na stronie Olimpiady Historycznej został uruchomiony formularz zgłoszeniowy: http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/formularz-zgloszeniowy
Zapraszamy do zgłaszania chęci udziału w XLVIII Olimpiadzie Historycznej.
Poniżej kilka informacji przydatnych w procesie rejestracji:
1/ Rejestracji szkoły i uczniów biorących udział w Olimpiadzie dokonuje Przewodniczący lub wskazany przez niego członek Komisji Szkolnej Olimpiady Historycznej, powołanej zgodnie z regulaminem Olimpiady przez dyrektora szkoły.

2/ Rejestracji należy dokonać do 8 XI 2021 r. (włącznie). Po tym terminie formularz będzie nieaktywny, a tym samym rejestracja nie będzie możliwa.

3/ Rejestrując szkołę i uczniów, otrzymujecie Państwo dostęp do konta, które będzie aktywne do ostatniego dnia rejestracji. Oznacza to, że ewentualne korekty czy zmiany będą mogli Państwo wprowadzać samodzielnie przez cały okres trwania rejestracji.

4/ Prosimy nie czekać z rejestracją na prace uczniów, tylko zarejestrować wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Olimpiadzie.

5/ Po wprowadzeniu i zweryfikowaniu danych prosimy o wydrukowanie potwierdzenia zgłoszenia szkoły i uczniów do Olimpiady Historycznej. Przycisk Drukuj potwierdzenie znajduje się w formularzu zgłoszeniowym w zakładce Pulpit.
Prosimy o zachowanie wydruku w dokumentacji Komisji Szkolnej/Międzyszkolnej.


6/ Warunkiem działania przycisku Drukuj potwierdzenie jest uzupełnienie profilu, dodanie członków komisji oraz zarejestrowanie przynajmniej jednego ucznia.

7/ Poza wydrukiem wygenerowanym przez Państwa w procesie rejestracji automatyczne potwierdzenie zostanie wysłane dodatkowo po zamknięciu systemu.

Ewentualne problemy prosimy zgłaszać na adres: rejestracja@olimpiadahistoryczna.pl

Komitet Główny Olimpiady Historycznej


Powrót