Eliminacje szkolne


TEMATY PRAC PISEMNYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH XLIX OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

Starożytność

Rozważ, odwołując się do aspektów politycznych, społeczno-gospodarczych i kulturowych, czy główną przyczyną upadku cesarstwa zachodniorzymskiego były najazdy barbarzyńców.

 Średniowiecze

Scharakteryzuj i oceń rolę zakonów w średniowiecznej Europie.

 Nowożytna

Przedstaw i oceń sytuację międzynarodową Rzeczypospolitej w I połowie XVII w.

 Historia XIX wieku

Przedstaw i oceń stosunek Napoleona do sprawy polskiej.

 Historia XX wieku

Scharakteryzuj rolę kultury masowej i sportu w Europie i na świecie w okresie międzywojennym.

 Historia parlamentaryzmu w Polsce

Scharakteryzuj na wybranych przykładach rolę Polaków w parlamentach państw zaborczych do roku 1918.

 Historia regionu

Scharakteryzuj realia życia codziennego w latach 80. XX w. w Twoim regionie.

 

Wymagane dokumenty:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Olimpiady Historycznej

Oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej uczestnika Olimpiady Historycznej

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych

Protokół eliminacji I etapu Olimpiady Historycznej