Eliminacje szkolne


TEMATY PRAC PISEMNYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH XLVIII OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

Starożytność: Rozważ wpływ religii na życie polityczne, społeczne i kulturalne starożytnej Grecji i Rzymu.

Średniowiecze: Scharakteryzuj i oceń relacje kulturowe między Bizancjum, Arabami i Państwem Franków.

Nowożytność: Scharakteryzuj genezę i oceń znaczenie rewolucji amerykańskiej.

Historia XIX wieku: Rozważ czy powstanie krakowskie miało charakter rewolucji. 

Historia XX wieku: Scharakteryzuj postawy Polaków wobec władzy komunistycznej w latach 1944/45-1956.

Historia parlamentaryzmu w Polsce: Przedstaw rolę i znaczenie sejmów egzekucyjnych z lat 1562-1565 w procesie reformy państwa.

Historia regionu: Przedstaw zakończenie II wojny światowej i pierwsze lata powojenne w Twoim regionie.

Wymagane formularze